Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie

Oświadczenie

Wzór oświadczenia do pobrania

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania 
ze zbiorów i usług BPMiG w Polanowie

Dane osoby wypożyczającej

………………………………………….……….

Imię i nazwisko

…………………….……………………..……….

adres zameldowania

…………………..…………………….………….

Adres do korespondencji

…………………..…………………….………….

Adres e-mail

…………………..…………………….………….

telefon

………………..………………………….……….

PESEL

……………………………………………………

dokument tożsamości               wydany przez

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że w dniu dzisiejszym wypożyczyłem/am ze zbioru czytelni książkę/czasopismo :

…………………………...…………………………………………………………………………..

(autor, tytuł, nr inw., cena)

 

…………………………...…………………………………………………………………………..

(autor, tytuł, nr inw., cena)

 

i zobowiązuję się zwrócić ją/je do dnia ……….................do godz. ………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku nie zwrócenia opisanej wyżej książki/ czasopisma/ w umówionym terminie, zobowiązuję się do zapłaty na rzecz  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie kary umownej w wysokości 20 zł/ 5zł za każdy dzień opóźnienia.

 

Polanów, dnia . ……………………………

………………………………………………

                                                                               (czytelny podpis)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7, zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

…………………………………………

podpis czytelnika

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz  ustawą z dnia 10 maja 2018 r.     o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000); informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7.
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów, dochodzeniu ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami, wykonywaniu obowiązków statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji konkursów.

3. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

5. W razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Pogoda

Zegar