Ochrona danych osobowych

- obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WP (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000);

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, z siedzibą przy ul. Wolności 7, 76-010 Polanów, zwana dalej Biblioteką lub Administratorem.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych przez Państwa danych osobowych, Biblioteka opracowała wewnętrzną politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zawierającą procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 3. Podanie danych w tym danych wizerunkowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki oraz przedstawiania relacji informacyjno - promocyjnych z poszczególnych działań Biblioteki
  w sprawozdaniach, masmediach w tym serwisach internetowych.
 4. Biblioteka zbiera  dane Użytkowników w celu realizacji zadań określonych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574) i wynikających z  innych przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), c), e), f), g) oraz j RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji czynności statutowych Biblioteki i na podstawie zgody wyrażanej przez Czytelnika
  / Użytkownika Biblioteki. Konsekwencją niepodania lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Państwa może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony Biblioteki obsługi czytelniczej, bądź odmowa uczestnictwa w organizowanej imprezie, zajęciach lub odmowa zawarcia umowy itp.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W sprawach związanych z bezpieczeństwem Państwa danych osobowych Czytelnik / Użytkownik Biblioteki powinien kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod nr telefonu +48 94-3188500 lub adresem
  e-mail iod@biblioteka.polanow.pl.
 8. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w tym systemach informatycznych oraz serwisach internetowych obsługiwanych przez Administratora, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej  i rozwój teleinformatyczny oraz ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Administrator o zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 847

Utworzono dnia: 25.05.2018

Dokument wprowadził:
Roman Giłka

Dokument opublikował:
Roman Giłka

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych - klauzula informacyjna

28.07.2020, Roman Giłka:

Dodanie załącznika Zgoda rodziców

28.07.2020, Roman Giłka:

Dodanie załącznika Formularz zmiany danych użytkownika w systemie MAK+

19.10.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

19.10.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

21.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

21.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

21.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

21.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

12.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

12.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

12.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

12.06.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

30.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

30.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

30.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

30.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

30.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

28.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Ochrona Danych osobowych

25.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Dane osobowe

25.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Dane osobowe

25.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Dane osobowe

25.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Dane osobowe

25.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Dane osobowe

25.05.2018, Roman Giłka:

Edycja zakładki Dane osobowe

25.05.2018, Roman Giłka:

Utworzenie zakładki Dane osobowe