ZARZĄDZENIE NR 1/2012
Dyrektora Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Polanowie
z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie wraz z filiami obejmujący:

  1. Regulamin korzystania zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie stanowiący załącznik nr 1 . 
  2. Regulamin czytelni książek i czasopism z pracownią komputerową  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie stanowiący załącznik nr 2.
  3. Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Zobowiązanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  5. Poręczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
  6. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 2

Tracą moc zarządzenia dyrektora  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie:

  • Nr 1/2000 z dnia 01 luty 2000 r. w sprawie:  Regulaminu  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie,
  • Nr 3/2005 z dnia 04 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z pracowni internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie,
  • Nr 1/2007 z dnia 28 luty 2007 r. w sprawie: ustalenia  opłat i kar pobieranych w Bibliotece i Pracowni Internetowej  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie,
  • Nr 2/2008 z dnia 04 luty 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z pracowni internetowej – Centrum Kształcenia na odległość na wsiach w filii bibliotecznej w Żydowie.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1179

Utworzono dnia: 16.04.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.07.2018, Roman Giłka:

Dodanie załącznika Oświadczenie

12.07.2018, Roman Giłka:

Dodanie załącznika Poręczenie

12.07.2018, Roman Giłka:

Dodanie załącznika Zobowiązanie

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

08.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

05.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

05.08.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Oświadczenie

05.08.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

25.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

25.07.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin czytelni i pracowni komputerowej

25.07.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Poręczenie

25.07.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Cennik opłat i kar

25.07.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zobowiązanie

25.07.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

25.07.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin zbiorów i usług

15.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

15.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy