FERIE 2022 W BIBLIOTECE

Utworzono dnia 14.02.2022

Ferie w polanowskiej bibliotece przebiegały pod hasłem „Kreatywne hece w bibliotece”. Towarzysząca nam od dwóch lat pandemia wpłynęła na ograniczoną liczbę uczestników. Na czas ferii biblioteka przygotowała atrakcje, które pozwoliły twórczo i aktywnie spędzić wolny czas. Dzieci brały udział w różnych formach zajęć takich jak: zabawach integracyjnych „Poznajemy się”, literacko- edukacyjnych „Kto pierwszy ten lepszy”, zajęciach plastycznych „Pokaż kogo kochasz”, zajęciach teatralnych „Zamieszanie w krainie bajek”, kalamburach literackich „Rysuj ,pokaż” , oraz zajęciach z Internetem ph. „Dzieci Sieci –Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów”  w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Ferie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem, wręczeniem dyplomów oraz drobnych upominków naszym uczestnikom.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i uczestnictwo w zajęciach.
Zapraszamy również na stronę Facebook

 

Utworzono: 14.02.2022