Podsumowanie projektu Sieć na kulturę w Bibliotece

Utworzono dnia 22.06.2021

Biblioteka Publiczna Miast i Gminy w Polanowie zakończyła realizację  projektu „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim ”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowany  przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt miał na celu między innymi rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, pokazanie nowych możliwości samokształcenia, zdobywania wiedzy i rozwoju poza szkołą. W projekcie udział wzięła młodzież w wieku  13-16 lat  z gminy Polanów. Szkolenie miało charakter zdalny. Spotkania  odbywały się 2 razy w tygodniu 31 godzin w okresie od 23 kwietnia do końca maja 2021. Prowadzone były przez trenera Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju panią  Izabelę Kowalczyk  i pracownika Biblioteki Romana Giłka.

 Młodzież miała okazję zapoznać się z wieloma aplikacjami, platformami do samorozwoju i samoedukacji. Poznała serwisy np. KHAN ACADEMY, COURSERA, EDX, EDUKACJA MEDIALNA, STREFA KURSÓW. Zaznajomiła się z aplikacjami do nauki języków obcych jak Duolingo, edutor, BBC, Quizlet czy  Coffee Break. Poznała  również narzędzia do organizacji czasu i planowania zadań w zespołach jak Trello, evernote, slack czy Padlet oraz dostępne narzędzia w sieci do obróbki materiałów multimedialnych do prezentacji grafiki filmu i zdjęć.

Do uczestników projektu kierujemy słowa podziękowania za udział i frekwencję w spotkaniach. Po rozliczeniu projektu polanowska Biblioteka otrzyma sprzęt – 6 laptopów.

Utworzono: 30.06.2021