Uroczyste przejście na emeryturę

Utworzono dnia 29.10.2021

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że trzeba pożegnać się ze swoją pracą  zawodową. Taki  dzień nadszedł 28 października 2021r. gdy swoją pracę zakończyła Pani  Dyrektor Bożena Wruszczak  i pracownik Filii Bibliotecznych  Pani Barbara Kochańska-Krawiec.

Pani Bożena Wruszczak pełniła obowiązki Dyrektora w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie przez 38 lat. W tym czasie podjęła wiele inicjatyw, dzięki którym biblioteka dzisiaj doskonale funkcjonuje. To pod jej kierownictwem biblioteka rozwinęła się i osiągnęła dzisiejszy , ceniony poziom.  Trudno wymienić  cały dorobek zawodowy Pani Dyrektor, ale niewątpliwie znajduje się w nim wiele nagród i wyróżnień. 

Pani Barbara Kochańska-Krawiec była pracownikiem Filii Bibliotecznych w Bukowie i Nacławiu przez 14 lat. Działając  bardzo aktywnie  angażowała się głównie  w pracę z dziećmi i młodzieżą prowadząc różnorodne zajęcia. Dzięki niej biblioteka zawsze miała bardzo ciekawą ofertę na spędzanie wolnego czasu.

Uroczystość pożegnania przeplatały bardzo wzruszające chwile zarówno dla obu Pań, jak i wszystkich  pracowników. Padły słowa podziękowania za wieloletnią współpracę,  wzajemne wsparcie oraz życzenia pomyślności na kolejnym etapie życia. Raz jeszcze życzymy aby ten nowy czas był pełen pasji  i radości. Życzymy dużo zdrowia, które jest  tak ważne i spełnienia wszystkich marzeń.                                           

 

Utworzono: 29.10.2021