Wycieczka do Swołowa

Utworzono dnia 27.09.2023

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „Młodzi Duchem” w Polanowie , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Polanowie zorganizowały wycieczkę do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. To obszar, na którym występuje tradycyjna zabudowa o konstrukcji ryglowej, z charakterystycznymi czarnymi smołowanymi belkami i bielonymi polami. 

Utworzono: 27.09.2023