Zapraszamy na Narodowe Czytanie w Polanowie

Utworzono dnia 11.09.2023

Burmistrz Polanowa oraz Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy w Polanowie serdecznie zapraszają na Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, które odbędzie się 21 września 2023 roku o godz.17:30, Plac Rynek Miejski  przy Centrum Integracji Społecznej w Polanowie.
W programie:
1. Historia prawdziwa rodu Bohatyrowiczów i Korczyńskich
2. Poczęstunek po staropolsku
3. Pieśni tamtych czasów  

To tylko ważniejsze, a nie wszystkie punkty wydarzenia - Przyjdź i zaczytaj się z nami!

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności  Seniorów “Młodzi Duchem” w Polanowie, Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy w Polanowie,  KGW"Smakosze" w Polanowie,  Polsnowski Ośrodek Kultury i Sportu