Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie

Poręczenie

Wzór do pobrania w pdf

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania
ze zbiorów i usług BPMiG w Polanowie

 

PORĘCZENIE

Dane rodzica/opiekuna prawnego

 

Imię i nazwisko

…………………….…………………………….

adres zameldowania

…………………..…………………….………….

adres do korespondencji

…………………..…………………….………….

adres e-mail

…………………..…………………….………….

telefon

………………..……………….………………….

PESEL

…………………………..…………………………

dokument tożsamości                wydany przez

 

PORĘCZENIE

 

Ja, jako rodzic/opiekun prawny przyjmuję pełną odpowiedzialność za wywiązanie się

….……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

ze zobowiązań wobec  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie (zwrot książek
i rozliczenia finansowe).

 

Stwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem BPMiG i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Polanów, dnia . …………………………… ……………………………………………………………

                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności i zasobach Biblioteki, w tym na przesyłanie drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

………………………………                                    ………………………………….

Data                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, ul. Wolności 7, 76 – 010 Polanów w celu i zakresie niezbędnych do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

……………………………… ………………………………………………………………………………..

data                                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000); informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Wolności 7.

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów, dochodzeniu ewentualnych roszczeń finansowych związanych        z wypożyczonymi zbiorami, wykonywaniu obowiązków statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji konkursów.

3. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

5. W razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,      a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Pogoda

Zegar