Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie

Zobowiązanie

Wzór zobowiązania do pobrania 

ZOBOWIĄZANIE

Otrzymując kartę biblioteczną zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania znanego mi regulaminu dla korzystających ze zbiorów bibliotecznych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania
ze zbiorów i usług BPMiG w Polanowie

 

ZOBOWIĄZANIE

 

…………………………………………………

Nazwisko

………………………………………………….

Imię

 

Charakter zatrudnienia……………………………………………… telefon……………………

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………..

 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………….

 

Data urodzenia ……………………….. ……………..  PESEL…………………………………..

 

Dowód tożsamości…. ………………………….                   wydany przez………………………..

 

Stwierdzam, że zasady korzystania z zasobów i usług Biblioteki określone w regulaminach bibliotecznych są mi znane     i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie ul. Wolności 7, 76 – 010 Polanów, zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

 

……………………………………………………………………………………………….

Data                                                                                                    podpis czytelnika

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności biblioteki i zasobach Biblioteki, w tym na przesyłanie ich drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

………………………………………………………………………………………………….

Data                                                                                                    podpis czytelnika

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000), informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów,     ul. Wolności 7.

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów, dochodzeniu ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami, wykonaniu obowiązków statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji konkursów.

3.Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

5.W razie konieczności Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Pogoda

Zegar