Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - edycja 2023

Utworzono dnia 16.10.2023

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie również w tym roku znalazła się wśród bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytet 1 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Biblioteka w Polanowie w 2023 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 10769,00 zł.  Z pozyskanych środków zakupiono nowe książki, które "Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka Narodowa. Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i zdalnego dostępu do nowości dla polskich bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Znacznie więcej o "NPRCz 2.0" na stronie programu

Zakupione nowości można zobaczyć w Galerii oraz stronie FB Biblioteka Polanów pod linkami:

1. Zakup Filia w Żydowie

2. Zakup Biblioteka w Polanowie

Utworzono: 02.11.2023