DKK

Od Maja 2023 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie oficjalnie funkcjonują Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) 

 

Obecnie funkcjonuje sześć DKK oraz dwie grupy facebookowe w trzech kategoriach czytelniczych.


Powstałe Dyskusyjne Kluby Książki to:

Kategoria DKK Dzieci:
DKK 1 Dzieci BPMiG w Polanowie z SP Polanów – moderatorka Pani Marzena Barańska Ewa Hełminiak – Soliwodzka
DKK 2 Dzieci BPMiG w Polanowie filia w Nacławiu  z SP Polanów filia w Nacławiu - moderatorka  Pani Barbara Kochańska – Krawiec i Małgorzata Marut 
DKK 3 Dzieci BPMiG w Polanowie z SP Polanów – moderatorka Pani Klaudia Antoniak Jolanta Skowrońska

 

Kategoria DKK Młodzież 
DKK w Bukowie - młodzi czytelnicy BPMiG w Polanowie filia w Bukowie -  moderatorka Pani Justyna Pencarska


Kategoria DKK Dorośli 
DKK "Zaczytaj się w Polanowie" – book fun club – moderatorka Pani Jolanta Skowrońska Justyna Pancarska
DKK w Żydowie, czytelnicy BPMiG w Polanowie filia w Żydowie -  moderatorka Pani Alicja Piasecka
DKK w Bukowie  czytelnicy BPMiG w Polanowie filia w Bukowie -  moderatorka Pani Justyna Pencarska

Miłośnicy książek w Gminie mają swoje przestrzenie do prowadzenia dyskusji na temat książek.  :)

 

ZAPRASZAMY