DKK Dzieci - grupa 3

DKK 3 Dzieci BPMiG w Polanowie z SP Polanów – moderatorka Pani Klaudia Antoniak Jolanta Skowrońska

DKK: Klub skupia uczniów II b klasy szkoły podstawowej. Obecnie do klubu uczęszcza 11 uczestników. Spotkania odbywają się 1-2 razy w miesiącu w Bibliotece Publicznej i Szkole Podstawowej.  Spotkania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie odbywają się zazwyczaj w ostatni wtorek miesiąca.

 

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania spotkań z grupy DKK- dzieci z klasy II B w 2023 roku na kanale Youtubue