Finalizacja projektu i laptopy dla Biblioteki

Utworzono dnia 29.11.2021

Finalizacja projektu i laptopy dla Biblioteki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie w ubiegłym roku  przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Finalizacja projektu nastąpiła w listopadzie 2021 po przekazaniu przez fundację sprzętu komputerowego w postaci 6 laptopów na rzecz biblioteki.

Faktyczna realizacja projektu nastąpiła wiosną tego roku. Wówczas w ramach aktywizacji cyfrowej odbywały się nieodpłatne innowacyjne spotkania z młodzieżą w ramach ścieżki tematycznej  Edukacja On-line. Były to pozalekcyjne zajęcia on-line organizowane przez Bibliotekę podczas których młodzież poznawała innowacyjne internetowe narzędzia i techniki komunikacji, prezentacji tworzenia materiałów do szkoły i pracy. Uczestnicy projektu pozyskali również  umiejętności  budowania marki osobistej oraz tworzenia zespołów roboczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz dostępnych baz zasobów twórczości w Internecie.

Korzyści z realizacji projektu to:

- Uczestnicy projektu uzyskali nowe kompetencje i mają nadal możliwość rozwijania swoich  umiejętności i kwalifikacji cyfrowych dzięki materiałom i powstałej wirtualnej tablicy z narzędziami,

-  Pracownicy dostali dostęp do forum wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń na platformie edukacyjnej oraz komplet materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć,

- Biblioteka otrzymała sprzęt w postaci 6 laptopów, który posłuży do prowadzenia zajęć i warsztatów komputerowych.

Projekt był realizowany na obszarze całego kraju w ponad 30 podregionach

Dziękujemy Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju za nieodpłatne przekazany sprzęt o wartości 10 974 złotych i nieodpłatny dostęp do platformy wymiany wiedzy. 

 

 

Utworzono: 29.11.2021